มาช่วยกันสร้างชุดข้อมูลบทสนทนาภาษาไทยสำหรับสอนแชทบอทที่เหมือน ChatGPT กัน!

· February 19, 2023

โครงการ PyThaiNLP ได้จัดทำหน้าเว็บไซต์เอกสาร เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาร่วมกันชุดข้อมูลบทสนทนาภาษาไทยสำหรับสอนแชทบอทที่เหมือน ChatGPT บนโครงการที่ชื่อว่า โครงการ Open Assistant โดย LAION-AI

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มาช่วยกันสร้างชุดข้อมูลบทสนทนาภาษาไทยสำหรับสอนแชทบอทที่เหมือน ChatGPT กัน!

pythainlp.github.io/Open-Assistant-Thailand/

We build Thai NLP.

PyThaiNLP

Twitter, Facebook