Home

Open Assistant ภาษาไทย

ปัจจุบันนี้ Open Assistant ได้ยุติโครงการ เนื่องจากปัญหาเรื่องทุนสนับสนุน แต่มีชุดข้อมูลปล่อยออกมาแล้ว ที่ Hugging Face Hub: https://huggingface.co/OpenAssistant ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กับสนับสนุนและสนใจ หน้านี้เก็บไว้เป็นประวัติ

Open Assistant เป็นโครงการที่ต้องการสร้าง AI แบบแชทบอทที่ทุก ๆ คนสามารถเข้าถึงได้ โดยตอนนี้งานหลักปัจจุบันนี้เปิดรับบริจาคข้อมูลบทสนทนา เริ่มช่วยสร้าง “ChatGPT ภาษาไทยโดยคนไทย-เพื่อคนไทย” ได้ที่ Open-Assistant.io/th

คู่มือ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

วิดีโอแนะนำ

FAQ

1. สรุปโครงการนี้ทำอะไร?

ทำ open source ทั้งโมเดลและชุดข้อมูลสำหรับสร้างแชทบอทผู้ช่วยเหมือน ChatGPT ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ฟรี

2. ใครเป็นคนดำเนินงานโครงการนี้

LAION.AI เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินงานโครงการนี้ โดย LAION.AI เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผลงานที่เป็นที่รู้จักคือชุดข้อมูล LAION-5B ชุดข้อมูลคู่ข้อความ-รูปภาพอันลือลั่นที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์ปัญญาประดิษฐ์วาดรูปอย่าง Midjourney และ Stable Diffusion มาแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ laion.ai

3. ลิขสิทธิ์ชุดข้อมูลจะเป็นอะไร

ชุดข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้จะถูกปล่อยภายใต้ CC-BY 4.0 โดย LAION.AI จะปล่อยให้ดาวน์โหลดได้ฟรี

อ่าน FAQ เพิ่มเติมได้ที่ FAQ - Open Assistant

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ดูแลโดย PyThaiNLP โดย PyThaiNLP ไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ กับทาง LAION.AI แต่ทางโครงการ PyThaiNLP ต้องการให้มีชุดข้อมูลบทสนทนาที่เป็น Open Data และเป็น open source สำหรับภาษาไทย ทาง PyThaiNLP จึงจัดทำหน้าเว็บเอกสารเหล่านี้ขึ้นมา

We build Thai NLP.

PyThaiNLP