หมายเหตุ:อยู่ในการขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล
Datasource //d7q5y8ilrfexc.cloudfront.net/thai-tokenisers-experiments/eval-details-best-features-window-1--sampling-0-ms-5_tokenised-deepcut-deepcut.json

Tokenisation Benchmark Visualization

Experiment:รายละเอียดชุดข้อมูล