ทำไม Open Data ไม่ควรใช้ license แปลก ๆ รวมถึง CC ที่ใช้ NC หรือ ND

เพราะการใช้ license แปลก ๆ จะทำให้มีปัญหาในการตีความก่อนนำไปใช้งาน เนื่องจากข้อกำหนด license ต่าง ๆ ถ้า license นั้นเป็นภาษาไทย จะทำให้ต่างชาติเอาไปใช้งานลำบาก อาจมีปัญหากับ open source ได้ และสำหรับ Creative Commons CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA, และ CC-BY-NC-ND นั้นเข้ากันไม่ได้กับ Open Source [1]

Read More

สวัสดีบล็อกภาษาไทยของ PyThaiNLP!

วันนี้ (6 พฤษาภาคม พ.ศ.2566) ทางโครงการ PyThaiNLP ได้เปิดบล็อกภาษาไทยแล้ว! เพื่อให้ได้แจ้งข่าวสาร ลงเอกสาร คู่มือการใช้งาน เคล็บลับต่าง ๆ เป็นภาษาไทย สำหรับให้ผู้ที่สนใจการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาไทย ได้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Read More